diumenge, 29 de setembre del 2019

Investiguem els poetes medievals i en comentem poemes

Clica en la imatge per tal d'ampliar-la
 1. Ibn Khafaja d'Alzira + comentari del poema "Escena d'amor" o bé "El jardí" (1 persona)
 2. Al-Russafí de València + comentari del poema "Elegia valenciana" (2 persones)
 3. Ibn al-Abbar de València + comentari de poema "Cassida en Sin. Al rei de Tunísia" (2 pers.)
 4. Jaufré Rudel (trobador occità) + comentari del poema "Pel maig, que el jorn és tan llarguer" (2 pers.)
 5. Bernat de Ventadorn + comentari de "Tinc el cor ple d'alegria" o "Quan veig l'alosa aletejar" (2 p.)
 6. Guillem de Berguedà + comentari del poema "Cançoneta lleu i blana/plana" (2 pers.)
 7. Anselm Turmeda + comentari del poema "Elogi dels diners" (2 pers.)
 8. Pere March + poema comentat "Al punt que hom naix comença de morir" (2 pers.)
 9. Andreu Febrer + comentari del poema "Balada" (2 pers.)
 10. Gilabert de Pròixita + comentari del poema "Amant llanguesc e llanguint pas gran pena" (2 pers.)
 11. Jordi de Sant Jordi + poema comentat a triar: "Estramps", "Presoner" o "Cançó d'opòsits" (2 pers.)
 12. Ausiàs March + dos poemes comentats a triar entre cinc: XI, XIII, XXIII, XLVI, LXVIII, (3 pers.)
 13. Joan Roís de Corella + poema comentat "La balada de la garsa e l'esmerla (2 pers.)
 14. Lo procés de les olives, obra col·lectiva + comentari del fragment del llibre (2 pers.)
 15. Jaume Gassull: Lo somni de Joan Joan + comentari del fragment del llibre (2 pers.)
Heus ací 15 autors enllaçats al web per tal d'investigar-los, comentar-ne un poema i exposar el resultat. Cada parella prepararà la biografia literària i el comentari en cooperació utilitzant DRIVE per a redactar el treball i per a elaborar una breu presentació power point també amb l'aplicació de DRIVE que ajude a explicar-los. Quan estiga acabat i revisat, es publicarà al blog com una entrada més. Els dies 10, 14 i 15 d'octubre es dedicaran les sessions de classe a l'exposició oral i a la posada en comú prevista. L'activitat compta 2 punts de la nota d'avaluació. Inclou: treball cooperatiu publicat i exposició oral a classe amb ajuda d'una presentació visual bàsica.

La cooperació entre els membres del grup-parella es basa en quatre aspectes:
 1. Compartir el mateix document en línia per mitjà de Google Drive per a redactar el treball en parella consistent en la introducció a l'autor, les seues principals publicacions o poemes, amb la temàtica, i el comentari del poema.
 2. Elaborar i compartir la mateixa presentació power point en línia per mitjà de Google Drive també. Cada parella confecciona entre 2 i 6 “diapositives” del seu tema. La primera diapositiva durà el nom del poeta com a títol i en menor tamany els noms de la parella d'alumnes. Una diapositiva reproduirà els versos del poema que es comenta (fins a 20 versos). El text del power point serà en poques línies i en esquema per cada diapo.
 3. Compartir amb el vostre professor necessàriament els treballs -i les presentacions- que esteu elaborant cada grup per mitjà de la invitació a editar el document des de Google Drive. D'aquesta forma us pot orientar la redacció dels escrits. E-mail: verbascripta@gmail.com.
 4. Ajudar-se entre els membres de la parella a l'hora d'investigar, redactar, revisar l'escrit i preparar l'exposició dels temes i les presentacions. El grup-parella exposarà de manera conjunta el mateix dia utilitzant els recursos que haja preparat i haurà de segmentar l'exposició oral per individu d'una manera equilibrada entre els 2 minuts com a mínim i els 4 minuts màxim cadascú.

ORIENTACIONS
 • Per a la recerca de les biografies i la caracterització dels períodes històrics, l'alumne/a ha de consultar i citar dues fonts diferents com a mínim, que les farà constar al final del treball a tall de bibliografia. Una font pot ser el llibre de lectura de Bromera i l'altra, l'enciclopèdia en línia o article que s'haja consultat.
 • L'escrit total de la biografia literària més el comentari del poema ocuparà una extensió entre 750 i 900 mots. (No s'hi compten els poemes o fragments reproduïts ni la bibliografia citada).
 • L'escrit individual tindrà títol, autoria del treball, dos o més subapartats temàtics presentats en lletra negreta; estarà separat en diversos paràgrafs. Es valorarà que continga almenys una imatge al·lusiva. Al final es citarà la bibliografia consultada que ha de contenir el títol dels textos, el nom dels autors i la procedència: Editorial, Universitat, URL del Web, etc.
 • En acabar la participació de cada parella hi haurà un torn breu de preguntes dels companys i del professor. L'alumnat de classe farà servir una rúbrica d'observació per valorar les exposicions. Al final de les exposicions, hi haurà una posada en comú dels continguts i l'activitat.
- - - - -

RÚBRICA DE VALORACIÓ SOBRE 10 PUNTS DE L’EXPOSICIÓ ORAL DE LITERATURA

PUNTUACIÓ
----------------------- ASPECTES
0
1
2
1. CORRECCIÓ LÈXICA I GRAMATICAL
Mala o regular: barbarismes i dificultats abundants en la connexió d'oracions o la conjugació, >10 aprox.
Acceptable: algunes errades greus en lèxic, conjugació o connectors, entre 6 i 10
Bona: Poques errades detectades 5 aprox.
2. PRONÚNCIA, ENTONACIÓ I VOLUM DE VEU
Males o regulars: monotonia explicativa, dificultats notables de parla, pronúncia no valenciana, veu baixa. Sense pauses...
Acceptable o bona: falla només en un aspecte. Monotonia, dificultats de parla, volum massa baix, mala pronúncia.
Fa, almenys, una pausa
Molt bona: aconsegueix modular la veu amb un volum alt i bona pronúncia quasi sempre o tot el temps. Fa pausa en cada tema.
3. EXPOSICIÓ MEMORITZADA
Llig tot o quasi tot el temps. La lectura pot fer l’exposició avorrida o poc interessant.
Interessa. Llig algun fragment de l’escrit per a consultar les idees o citar textos originals.
No llig o fa només alguna ullada al text. Es recolza en la memòria.
4. CONTINGUT CLAR, ORDENAT
I AMB INTERÉS
Té algun defecte així:
>Dóna molta informació sense classificar en apartats.
>No són idees o temes fonamentals.
>Ha oblidat d'incloure idees importants.
>Text ordenat per apartats.
>Algunes idees o temes abordats són fàcils de recordar, d’altres són informacions poc importants o difícils.
>Text molt ben ordenat i amb un esquema clar dels punts que tracta.
>Informació del tema ben seleccionada.
>Facilita l’estudi de la qüestió.
5. INFORMACIÓ BÀSICA DESTACADA
No es recapitula en cada apartat les idees fonamentals; no s’hi fa èmfasi amb l'entonació; no es fa conclusió recordant idea bàsica;
Les idees bàsiques queden clares per un dels mètodes citats: recapitula; remarca les idees fonamentals; fa conclusió; anècdota.
Utilitza bé dos o més recursos com a mínim:
-recapitulació
-èmfasi en idees
-bona conclusió
-anècdota

ESCALA DE VALORACIÓ
 1. De 9 a 10 punts: Molt bona exposició
 2. De 7 a 8 punts: Bona exposició
 3. De 4 a 6 punts: Exposició acceptable, però millorable. Cal preparar la següent on més falle.
 4. De 0 a 3 punts: Exposició poc o gens preparada. Cal elaborar millor el treball i assajar abans.

dissabte, 21 de setembre del 2019

Orientacions per redactar el text crític d'un poemaAra et toca a tu escriure un text en el qual expliques aquells aspectes més rellevants d'un dels poemes que hem comentat a classe, el que més t'ha agradat. El text que escrigues ha de tenir una extensió aproximada entre una plana de foli i una i mitja, escrites a mà -equivalent a 350-400 paraules al blog portafoli. Convé que et faces un esquema previ del que vols redactar. Segueix aquests consells de comentari en què cada punt tractat estiga en paràgraf distint.


1.EL CONTEXT DE L'OBRA I DE L'AUTOR/A

-Breu biobibliografia que es pot extraure de la introducció del nostre llibre de lectura o de la teua recerca a la xarxa (2 punts / 70 mots aprox.)

2.EL CONTINGUT DEL POEMA (3 punts / 105 mots aprox.)

-Detalla'n el tema i possibles subtemes que hi apareixen. 

-Detalla el contingut del poema seleccionant i resumint fragments significatius per estrofes.

-Hauries de comentar algun fragment que t'haja cridat l'atenció i explicar-ne els motius. Cita els versos copiant-los entre cometes i usant barres per separar cada vers al teu escrit.

3.L'ESTIL DEL POETA O LA POETESSA. LA FORMA DEL POEMA (2 punts / 70 mots aprox.)
Fixant-te en els versos que més t'han cridat l'atenció selecciona quins aspectes de la forma del poema vols comentar: com sonen, quina associació de paraules fa, els recursos literaris, la mètrica o la rima, les metàfores concretes o d'altres figures retòriques: personificacions, comparacions, imatges, exclamacions retòriques, repeticions, al·literacions, etc.)

4.LA RELACIÓ DEL POEMA AMB ALTRES TEXTOS LLEGITS I PRODUCTES CULTURALS (1 punt / 35 mots)
Estableix relacions entre el poema i altres textos: poemes d'altres autors, relats, cançons, pel·lícules, sèries de TV, mites, llegendes de qualsevol altra llengua o cultura així com de la nostra.

5.LA SEUA RELACIÓ AMB L'ACTUALITAT SOCIAL (1 punt / 35 mots aprox.)
Seria interessant que recordares expressions, refranys, dites populars, costums, formes de vida i de relacionar-se actuals amb les quals es podria vincular el poema. Pots establir comparacions, contrastos, per demostrar la continuïtat o la diferència de les idees i pràctiques medievals amb l'actualitat.

6.CONCLUSIONS (1 punt / 35 - 70 mots aprox.)
Aporta reflexions sobre les coses que has descobert amb la lectura d'aquest poema, quines has après. Pots expressar també les conclusions generals a les quals tu mateix/a has arribat sobre el contingut i l'estil del poema. Convé acabar qualificant-lo amb dos o tres adjectius que el descriguen amb encert destacant-ne les peculiaritats.

NOTES:
 1. El treball mostrarà una estructura organitzada de les idees segons l'esquema anterior o bé segons un esquema coherent propi en què les parts es separen temàticament en paràgrafs.
 2. Cal que comptes les paraules del comentari i que n'indiques el nombre entre parèntesis al final.
 3. Hauries de passar l'esborrany del teu text per un corrector com l'enllaçat a la barra lateral del blog per tal de presentar-lo sense errades.
 4. Diumenge 29 de setembre serà l'últim dia per publicar el comentari al blog.
- - - - - -
>Descarrega't aquest guió de comentari en PDF si el necessites: CLICA.
Enllaç amb el poema d'Ibn Khafaja: El viatge de les mans
Enllaç amb el poema de Beatriu de Dia: "Tinc un desfici..."
- - - - - -

divendres, 20 de setembre del 2019

Un nou sistema de treball amb blogs i portafolis en Valencià

Benvingut, benvinguda al blog de matèria de Valencià per a 1r de Batxillerat. En aquest espai trobaràs cada quinzena les orientacions i les instruccions per a preparar les activitats de classe i del teu portafoli de grup enllaçat en la barra lateral. Així mateix, a les pestanyes superiors disposes del material principal de Llengua en fitxes, i d'enllaços cap als materials de Literatura.

Consells per a escriure l'apunt quinzenal del blog

Al principi de la setmana t'has de registrar al teu portafoli seguint instruccions. A més et fem ara alguna recomanació per tal que el contingut del teu escrit siga l'adequat.

Has d'escriure quinzenalment (a part dels treballs que el professor et demane) una entrada al blog d'aula, si més no, com a part del portfolio personal on reflectiràs els aprenentatges de l'assignatura de Valencià (1r de Batxillerat). Hi publicaràs un resum quinzenal d'algun d'aquests punts a mena de diari personal:
 • activitats desplegades, 
 • continguts vistos a classe i apresos,
 • dificultats trobades i superades, 
 • dinàmica dels treballs individuals o grupals, 
 • opinions que s'han expressat sobre les activitats o valoracions que et vénen ara al cap.
Posa el títol que presente la idea més important que has expressat a l'escrit. Si vols deixar-lo per al final, abans de tancar l'apunt, és probable que et vinga al cap un bon titular. Convé fugir de títols  previsibles: "Setmana del 24 al 30 de setembre" i buscar-ne de creatius: "Una bona oportunitat d'aprendre", etc.

L'estil serà de diari personal on s'entremesclen diverses tipologies textuals: narrativa, expositiva i argumentativa, principalment. No és necessari separar l'escrit per dates. Cal presentar-lo com un tot. Per exemple: "Al llarg de la setmana hem fet tres activitats distintes. El primer dia, ..., el segon... La més interessant ha sigut la proposta d'escriure en un blog... Trobe que amb aquesta idea milloraré..." Val a dir, fixeu-vos en alguna particularitat significativa per al vostre aprenentatge. Això requereix una xicoteta reflexió del que s'ha fet en Valencià durant la quinzena. No es busca la narració asèptica sense reflexió, sinó que descrigues activitats, continguts, i que expresses el que t'aporten.

L'extensió mínima i màxima dependrà del que hages de relatar i podrà variar. No pretenem que expresses exhaustivament ni amb detall les activitats de la quinzena. Això no obstant, veuràs que si et pares a pensar què es fa a classe i què resulta més significatiu per a tu, necessitaràs dotze línies si més no en l'apunt que faces, val a dir, un mínim de 200 mots.

Convé acompanyar l'escrit amb una imatge que il·lustre algun aspecte del contingut o de les emocions que expressen els teus escrits. També hi caben les imatges metafòriques, de contrapunt.

Quan acabes el teu escrit, abans de publicar-lo has d'etiquetar-lo en lletres majúscules amb el cognom i, sense coma, la sigla del teu nom. Un exemple: Maria Josep Peris seria PERIS MJ. Després, clica en "FET". La finalitat és d'usar les etiquetes dels vostres noms per a reagrupar tots els escrits de cadascú en una sola ullada dins el "blogroll". També cal que indiques entre parèntesis o claudàtors el nombre de mots utilitzats a l'escrit: (213 mots) / [213 mots], per exemple.

No t'angoixes. Aquesta mena d'escrits requereixen al principi un entrenament i una vigilància en l'expressió que podràs dominar en poques setmanes. Podràs usar correctors lingüístics. ¿Recordes allò de l'estructura tripartita dels textos? Es tracta que aprenguem de tots. Fixa't, com un petit exemple, en l'apunt quinzenal que el professor farà en aquest blog del curs.

Aquesta setmana del 23 al 29 de setembre obrim amb el primer comentari d'un poema.