dimarts, 13 de novembre del 2018

Exemple de canvi de registre per adaptar-se al destinatari

Ara que estem veient l'adequació i la variació diafàsica, pengem aquestes vinyetes per comentar-les a classe. Per a ampliar-les, cliqueu sobre la imatge.dilluns, 5 de novembre del 2018

Instruccions per al 3r i 4t escrit que heu de fer al vostre portafoli

En aquest post us s'explica en què consisteixen els nous escrits al portafoli ja que dimecres passat molts vau estar absents a classe; serien els escrits 3r i 4t.

El tercer escrit consisteix a publicar el treball de biografia de l'autor que us ha tocat amb el comentari complet del poema que hi va associat i que heu elaborat  en parella, ja estiga o no exposat a classe. Convé que l'acompanyeu de la presentació power point (DRIVE) ja siga incrustada o bé enllaçada. Seria prou que tan sols un membre de la parella el publique i afegisca a l'espai d'etiquetes els cognoms i noms de les persones que l'han redactat usant la coma per tal de separar cada autor/a. Vegeu l'exemple: (RUIZ N, MOLLÀ E). La finalitat de publicar-lo --haurien d'estar ja publicats tots avui dilluns-- és facilitar als companys i les companyes de classe la lectura de cada treball a fi que puguen redactar la quarta entrada o post al portafoli. Ah! D'aquest text s'extrauen els 2 punts de la nota de Literatura (que fan mitjana amb la nota de l'exposició), i té també el valor d'un escrit més del blog.

La quarta entrada que es proposa no deu ser extensa, 350-400 paraules, i respon al títol L'expressió de la relació amorosa en tres poetes medievals. Pervivències en l'actualitat. Es tractaria de seleccionar l'estil, el tema concret, la manera de presentar l'amor o el desamor, l'odi, etc. cap a la persona que invoca el poeta, i la resposta que n'obté, si és que hi ha resposta, en tres casos diferents, en tres poetes distints. Finalment, i de manera general, comproveu si alguna d'aquestes formes té pervivència en l'actualitat als llibres, les pel·lícules, les cançons o les vostres experiències personals i relateu així el darrer paràgraf de l'escrit. En aquest text no cal una gran profunditat sinó anar més aviat al gra; per això, en quatre o cinc línies aproximadament per autor pot arribar-se al còmput demanat (16-20 línies???).

El termini que havíem donat dimecres passat fou fins al dimecres d'aquesta setmana, el dia 7. Tanmateix comprovem que molts no heu publicat encara el treball de biografia i comentari del poema. Difícilment es pot acomplir amb la redacció del 4t escrit al portafoli. Per aquest motiu prorroguem a divendres nit inclusive (dia 9 de novembre) l'elaboració del 4t escrit, això sí, valorant positivament tots els escrits que es publiquen en el termini acordat, val a dir, fins el dimecres nit. El cap de setmana pròxim posarem nota als dos últims escrits que tingueu publicats.

Per acabar, si teniu alguna dificultat greu en la publicació al portafoli, m'ho dieu per mail i intentem arreglar-ho.