dilluns, 10 de febrer del 2020

Activitats de Literatura: Recerca, argumentació i creació


Els propers dies farem les activitats següents, que detalle en aquesta entrada.
 • Formació d'equips (1-3 persones màxim)
 • Investigació inicial amb Les veus del temps llegint la Introducció (i després amb els vostres telèfons mòbils) per triar un/a autor/a medieval que responga a la pregunta
  • Quin és per al grup l'autor/a medieval més important al segle XXI.
 • L'autor/a s'ha de triar en aquest llistat:
  • Jaume I (per la Crònica)
  • Ramon Muntaner (per la Crònica)
  • Joanot Martorell (pel Tirant)
  • Enyego d'Àvalos (pel Curial)
  • Jaume Roig (per l'Espill)
  • Vicent Ferrer (pels sermons replegats)
  • Bernat Metge (per Lo somni)
  • Ramon Llull (per tota l'obra)
  • Isabel de Villena (pel Vita Christi)
  • Francesc Eiximenis (per l'obra, en especial Lo Crestià)
  • Ausiàs March (per la seua poesia)
 • Heu de redactar un text argumentatiu amb una extensió de plana full (Arial 12) amb estructura analitzant (tesi + arguments + conclusió) en primera persona defensant que sou l'autor/a medieval més famós/a del segle XXI: Jo, ____, sóc l'autor/a medieval més important al segle XXI pels motius següents:
 • Els arguments poden ser de diversos tipus, de quantitat, d'exemple, d'analogies, d'autoritat, etc. i s'han de basar en dades (quasi)objectives obtingudes al llibre o en línia en webs de prestigi. Podeu basar els arguments en la llengua de l'autor, els temes universals, l'interés, l'actualitat, la inspiració als artistes d'avui, les ensenyances, la possibilitat d'esdevenir bestsellers actuals, o qualsevol altre argument.
 • Dilluns, dia 17 de febrer publicareu al blog portafoli el treball acabat. Abans podeu redactar en un document compartit pel grup (podríeu compartir-lo en Drive) el text argumentatiu.
 • Durant la setmana del 17 al 21 redactareu individualment un text creatiu imitant l'autor/a amb una extensió entre 300 i 500 mots aprox. Heu de posar-hi títol i l'autoria fictícia al costat del vostre nom real, i una imatge. 
 • El dia 24 publicareu el text creatiu al portafoli des de l'aula d'informàtica.
 • Dimarts 25, farem un debat a classe per tal que cadascú argumente per què l'autor que representa (del qual ha fet el treball) és el més important del segle XXI. L'enregistrarem en àudio.
- - - - - - 
CONSELLS per al text creatiu:

Per a crear un fragment en prosa a imitació d'un dels autors llegits t'has hagut d'inclinar per un llibre narratiu (fantàstic o realista), una crònica, un sermó, un fragment de prosa moral i de costums, un tractat filosòfic, o bé una pinzellada sobre la vida de Jesucrist i de Maria. Per encetar el treball, et donarem uns consells. 

Llig de nou els fragments del mateix autor o autora que Les veus del temps et presenten. Observa'n l'estructura, la trama, l'estil, el lèxic específic (anota-te'n algunes paraules, expressions o fraseologia que caracteritza el text i que podràs emprar tu després). Ara posa't en la pell de l'autor/a, en la seua època i tracta de pensar com ho faria ell/a; si és prosa d'idees, dissenya un tema polèmic (fins i tot actual) que podria plantejar l'autor (amb tesi, arguments, analogies, exemples...); si és un breu relat, planifica una situació narrativa nova, o la continuació d'un capítol, en què els personatges coneguts superen o no un altre conflicte, amb desenrotllament i resolució seguint un fil argumental semblant als de l'obra que parodies. Et recomanem que faces també una ullada a textos ja elaborats d'altres companys per comprovar que hi ha molta llibertat creativa i temàtica, mentre mantingues una mica l'estil "medieval".

Indica al final del text entre claudàtors el nombre de paraules que conté (entre 300 i 500). Corregeix el text definitiu, publica'l al blog portafoli.
- - - - -
- - - - - -
Exemple de text argumentatiu semblant al que se sol·licita:

dilluns, 3 de febrer del 2020

Argumentem sobre un aforisme fusterià

La proposta per avui dilluns és de redactar una breu argumentació 150 paraules o poc més (indiqueu-ne el nombre), basada en un dels aforismes fusterians de més avall. En seleccionareu el que més us agrada per a refutar-lo o donar-hi suport amb dos arguments personals. Penseu que el publicareu -imaginàriament- a la premsa com a columna periodística.


Rúbrica:

 • Té títol temàtic (1 p)
 • Està escrit en 1a persona (1 p)
 • Té un paràgraf que introdueix el tema i esmenta l'aforisme fusterià. Potser ja hi mostres la tesi (1 p)
 • Té almenys dos arguments de diferent tipus (2 p)
 • Té una conclusió en què apareix la tesi (si no ha aparegut a l'inici) (1 p)
 • Al desenvolupament utilitza connectors d'ordre, de presentació de tema o de causa-conseqüència i al final, de conclusió (2 p)
 • El text presenta almenys tres paràgrafs  (1 per cada part) (1 p)
 • Ortografia i lèxic correctes (1 p)
Aforismes:
 1. La televisió és un espectacle trist
 2. Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir
 3. Tot el que fem és irreparable
 4. Els possessius: heus ací unes formes gramaticals realment pertorbadores
 5. No faces de la teua ignorància un argument
 6. Per definició, la gent són els altres, i no jo
 7. No cal dir-ho: un llibre que no "fa pensar" no és un llibre; és un barbitúric, una pessigolla o un xiclet