Literatura

 • Les llengües romàniques: evolució i origen del català- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1a AVALUACIÓ:  POESIA MEDIEVAL
(Més avall trobareu les propostes per a la 2a avaluació)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Enllacem més avall amb una carpeta de DRIVE on hi ha material de Literatura per tal de preparar els temes a exposar de la primera avaluació. A més, s'indiquen algunes adreces per a investigar els temes que heu de redactar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MATERIAL PER A PREPARAR EL TEMARI DE LITERATURA

-Les veus del tempsintroducció de 40 pàgines del nostre llibre (descarregable-cliqueu), on es troba l'essencial de la Història de la Literatura Medieval que repassarem durant les dues primeres avaluacions. Aquests no seran els únics continguts a tenir en compte, ja que vosaltres elaborareu una part del material que caldrà estudiar per al control.

Enllaços d'ampliació en línia:
 1. Els trobadors i l'amor cortés
 2. Tipus de trobadors i gèneres
 3. Les trobairitz i l'amor cortés
 4. Lo procés de les olives, introducció
 5. Biografies, obres i comentaris: http://www.escriptors.cat/index_dautors
 6. LletrA: La Literatura catalana a Internet: http://lletra.uoc.edu/ca/noms-propis
 7. RIALC: Web italiana (Universitat de Nàpols) amb tots els poemes medievals de la Literatura catalana-valenciana http://www.rialc.unina.it/indice.htm
 8. Literatura catalana medieval (resum en castellà): http://www.spanisharts.com/books/literature/licamed.htm

ENCICLOPÈDIES EN LÍNIA


Enciclopèdia Catalana: http://www.enciclopedia.cat

Us convidem a navegar per la xarxa en busca de més webs i documents d'on extraure informació per a elaborar el tema a exposar. Si necessiteu ajuda, consulteu el professor.


- - - - - - -

2a AVALUACIÓ: PROSA MEDIEVAL
- - - - - - - -
Tots els fragments de textos medievals en prosa del llibre 
Les veus del temps I

<133 pàgines de lectures de prosa medieval adaptada al valencià actual>
Tasca a fer entre el 17 de desembre i el 13 de gener (28 dies)
1.Heu de llegir del llibre Les veus del temps els textos indicats més avall de tres dels nou apartats citats en roig. Un dels tres és comú per a tothom: Novel·la cavalleresca (Tirant lo Blanc & Curial i Güelfa). Els altres dos heu de triar-los segons els vostres gustos entre aquests: Ramon Llull, Les cròniques, Llibres de cavalleria, Literatura religiosa i moral, Humanisme, Jaume Roig, Isabel de Villena, Joan Roís de Corella. 
2.Heu d'elaborar un comentari de text d'un fragment o capítol complet de la vostra tria seguint l'esquema bàsic per al comentari que s'explica més avall. L'haureu de publicar al blog portafoli entre el 7 i el 13 de gener. A finals de gener farem una segona pràctica de comentari. La tercera activitat de Literatura prevista per a febrer serà la creació d'un text paròdic imitant un dels dos autors que cadascú ha treballat.
N.B. La introducció del llibre (p. 7-45) pot ajudar a fer la tria de l'autor i a redactar una part del comentari. En la classe del dijous el professor us donarà un model de comentari elaborat per orientar el treball de redacció.

Ramon Llull -9 pàg.-
01.-Llibre de les bèsties: Exemple de l'agró, els carrancs i els peixos (p. 71)02.-Llibre de les bèsties: Exemple de la llebre i el lleó (p. 73)03.-Llibre d'Evast i Blanquerna: De l'ordenament que el papa Blanquerna féu en sa cort (cap. LXXIX) (p. 74)
04.-Llibre d'amic i amat (p. 77)
05.-Llibre de l'orde de cavalleria (p. 78)
Les cròniques -10 pàg.- 
06.-Llibre dels fets, de Jaume I: Jaume I és ferit per una sageta (p. 81)07.-Llibre dels fets, de Jaume I: La conquesta de València (p. 82)08.-Crònica de Ramon Muntaner: Problemes del matrimoni format pel rei Pere el Catòlic i Maria de Monpeller, pares del rei Jaume I (Cap. III) (p. 84)09.-Crònica de Ramon Muntaner: Els cavallers de la mort i la batalla de Gallano (Cap. CXCI) (p. 86)10.-Crònica de Ramon Muntaner: Na Mercadera, una dona que esdevé heroïna popular (Cap. CXXIV) (p. 89)
Llibres de Cavalleria -7 pàg.-
11.-Blandín de Cornualla: El desencantament de la donzella (p. 91)12.-Jacob Xalabín: Com la senyora Nerguis va entrar dins la torre... (Cap. VIII) (p. 94)13.-Jacob Xalabín: Com Jacob Xalabín i la senyora Nerguis recuperaren el coneixement... (Cap. IX) (p. 97)
Literatura religiosa i moral -19 pàg.-
14.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Faula del lleó i el seu fill (p. 99)15.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Com educar els jóvens ganduls (p. 102)16.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Contra aquells qui amb art especial es fan bells hòmens contra tota natura (p. 103)17.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Contra els vicis reprensibles en els vestits i en els calçats (p. 104)18.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Com Déu creà la llengua a la dona (p. 104)19.-Dotzé d'El CrestiàFrancesc Eiximenis: Exemple del mercader ambiciós i el diable (p. 105)20.-Disputa de l'aseAnselm Turmeda: Del sisé i seté pecats mortals, que són enveja i peresa (p.112)21.-Sermons, Vicent Ferrer: El seté manament, no faràs fornicació (p. 114)22.-Sermons, Vicent Ferrer: L'alletament dels fills (p. 115)23.-Sermons, Vicent Ferrer: El perill de les romeries (p. 116)24.-Sermons, Vicent Ferrer: El martiri de Santa Caterina (p. 116)25.-Sermons, Vicent Ferrer: Visió de la mort (p. 118)26.-Sermons, Vicent Ferrer: El judici final (p. 119)
Humanisme -7 pàg.-
27.-Lo Somni, Bernat Metge: L'aparició del rei En Joan d'Aragó (p. 121)28.-Lo Somni, Bernat Metge: Sobre la naturalesa perversa de la dona (p. 123)29.-Lo Somni, Bernat Metge: En defensa de les dones (p. 126)
Novel·la cavalleresca -36 pàg.-
Tirant lo Blanc, Joanot Martorell (22 pàg.):
30.-El combat de Tirant contra un gos alà (Cap. LXVIII) (p. 171)31.-Lletra de batalla de Tirant (Cap. LXXIX) (p. 173)32.-Combat amb Tomàs de Muntalbà (Cap. LXXXI-LXXXII) (p. 174)33.-Tirant s'enamora de Carmesina (Cap. CXVII-CXVIII) (p. 177)34.-Declaració d'amor amb l'espill (Cap. CXXVI-CXXVII) (p. 181)35.-Sobre València (Cap. CCCXXX) (p. 183)36.-Tirant, comandant de l'exèrcit (Cap. CDXVIII)37.-Tirant venç una dolça batalla i per força d'armes entra en el castell (Cap. CDXXXV i dos més) (p. 188)38.-La mort de Tirant (Cap. CDLXVII) (p. 190)
Curial i Güelfa, anònim (14 pàg.):
39.-Infantesa de Curial (p. 194); 
40.-La Güelfa s'enamora de Curial (p. 195)
41.-Curial s'acomiada de la Güelfa (p. 196)42.-Curial i Festa arriben a un monestir de monges (p. 197)43.-Curial i el rei d'Aragó (p. 199)44.-Curial i el Sanglier demanen al rei que els concedisca batalla a ultrança (p. 201)45.-Curial venç el capità dels turcs (p. 203)


Jaume Roig -38 pàg.-
46.-Espill o Llibre de les dones (p. 207-237)
Isabel de Villena -4 pàg.-
47.-Vita Christi: Com el Senyor començà a predicar i fer miracles (Cap. CXII) (p. 238)48.-Vita Christi: Com el Senyor, predicant a Jerusalem, va convertir la noble i gran senyora Magdalena, atraent-la cap al seua amor i coneixença (Cap. CXVII) (p. 239)
Joan Roís de Corella -10 pàg,-
49.-Tragèdia de Caldesa: Explicant un fet casual que li va ocórrer amb una dama (p. 242-251)
- - -


Esquema bàsic per al comentari dels fragments

1.Qui és l'autor/a del fragment llegit: Presenta'l breument. Redacta també algunes línies per a introduir el llibre del qual forma part el fragment que comentes: resum, parts, finalitat, estil general de llengua, aportacions...

2.Quin és el gènere literari concret i el tema del fragment:
2.1 Si és un fragment narratiu, resumeix els principals esdeveniments relatats (1/4 de l'extensió original del text.)
2.2 Si és un fragment de caràcter assagístic, doctrinal, un sermó, etc., basat en l'exposició d'idees, explica la tesi o opinió defensada i els arguments que s'hi donen.

3. Destaca alguns mots o expressions de cada text, que formen part del registre culte, literari, ja siga pertanyent a la varietat històrica medieval o a l'actual, i explica'ls. Comenta l'estil del fragment o relaciona'l amb les principals característiques de la seua obra.

4. Com t'imagines l'autor, els destinataris i l'època en què s'escriu i es llegeix aquest text.

5. Relaciona el fragment (o el llibre de què procedeix) amb textos, pel·lícules, gustos de lectura i altres, modes o costums socials de l'actualitat. Espai, també, per a la teua opinió.
- - - 

DOCUMENTS INTRODUCTORIS ALS AUTORS I LES OBRES DE PROSA MEDIEVAL DIDÀCTICA (moral i religiosa) I NARRATIVA (cròniques i novel·les)

(NOTA: Aquests enllaços estan desactivats ja que Wikispaces, plataforma on s'emmagatzemaven, va tancar a juliol de 2018.)

1. Ramon Llull: Llibre de les bèsties (de Meravelles) & El Blanquerna 
2. La Cancelleria Reial
3. Les Cròniques: Muntaner & Llibre dels fets
4. Novel·les de Cavalleries: Blandín de Cornualla & Jacob Xalabín
5. Francesc d'Eiximenis: El Cristià
6. Anselm Turmeda: Disputa de l'ase
7. Vicent Ferrer: Sermons
8. Bernat Metge: Lo somni
9. Joanot Martorell: Tirant lo Blanc
10.Curial i Güelfa (anònim)
11.Isabel de Villena: Vita Christi 
12.Joan Roís de Corella: Tragèdia de Caldesa (pàgina en construcció)
- - -


TEXTOS CREATIUS

Presentem els textos de prosa medieval que l'alumnat de cursos anteriors ha creat a imitació dels fragments llegits. Hi han recreat un capítol, sermó, fragment de tractat o una faula complets superior a 300 paraules seguint l'estil literari i la temàtica que l'obra imitada manté. Aquests models només són exemples per orientar la vostra creativitat i originalitat a l'hora de redactar els vostres treballs.
Penjats al blog portafoli de grup amb l'etiqueta "Textos creatius" (2-febrer-2014)
 1. Textos creatius del 21A (cliqueu)
 2. Textos creatius del 21B (cliqueu) - - - - - - - -

Cap comentari:

Publica un comentari

Deixa ací la teua aportació pública anotant el teu nom. El professor la rep per e-mail també.