Literatura

  • Les llengües romàniques: evolució i origen del català- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POESIA MEDIEVAL
(Més avall trobareu les propostes)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Enllacem més avall amb una carpeta de DRIVE on hi ha material de Literatura per tal de preparar els temes a exposar de la primera avaluació. A més, s'indiquen algunes adreces per a investigar els temes que heu de redactar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MATERIAL PER A PREPARAR EL TEMARI O LES EXPOSICIONS DE LITERATURA

-Les veus del tempsintroducció de 40 pàgines del nostre llibre (descarregable-cliqueu), on es troba l'essencial de la Història de la Literatura Medieval que repassarem.

Enllaços d'ampliació en línia:
  1. Els trobadors i l'amor cortés
  2. Tipus de trobadors i gèneres
  3. Les trobairitz i l'amor cortés
  4. Lo procés de les olives, introducció
  5. Biografies, obres i comentaris: http://www.escriptors.cat/index_dautors
  6. LletrA: La Literatura catalana a Internet: http://lletra.uoc.edu/ca/noms-propis


- - - - - - -

PROSA MEDIEVAL
- - - - - - - -
Tots els fragments de textos medievals en prosa del llibre 
Les veus del temps I

<133 pàgines de lectures de prosa medieval adaptada al valencià actual>
Tasca dels cursos anteriors (fins al 2019-20)
1.Heu de llegir del llibre Les veus del temps els textos indicats més avall de tres dels nou apartats citats en roig. Un dels tres és comú per a tothom: Novel·la cavalleresca (Tirant lo Blanc & Curial i Güelfa). Els altres dos heu de triar-los segons els vostres gustos entre aquests: Ramon Llull, Les cròniques, Llibres de cavalleria, Literatura religiosa i moral, Humanisme, Jaume Roig, Isabel de Villena, Joan Roís de Corella. 
2.Heu d'elaborar un comentari de text d'un fragment o capítol complet de la vostra tria seguint l'esquema bàsic per al comentari que s'explica més avall. L'haureu de publicar al blog portafoli entre el 7 i el 13 de gener. A finals de gener farem una segona pràctica de comentari. La tercera activitat de Literatura prevista per a febrer serà la creació d'un text paròdic imitant un dels dos autors que cadascú ha treballat.
N.B. La introducció del llibre (p. 7-45) pot ajudar a fer la tria de l'autor i a redactar una part del comentari. En la classe del dijous el professor us donarà un model de comentari elaborat per orientar el treball de redacció.

Ramon Llull -9 pàg.-
01.-Llibre de les bèsties: Exemple de l'agró, els carrancs i els peixos (p. 71)02.-Llibre de les bèsties: Exemple de la llebre i el lleó (p. 73)03.-Llibre d'Evast i Blanquerna: De l'ordenament que el papa Blanquerna féu en sa cort (cap. LXXIX) (p. 74)
04.-Llibre d'amic i amat (p. 77)
05.-Llibre de l'orde de cavalleria (p. 78)
Les cròniques -10 pàg.- 
06.-Llibre dels fets, de Jaume I: Jaume I és ferit per una sageta (p. 81)07.-Llibre dels fets, de Jaume I: La conquesta de València (p. 82)08.-Crònica de Ramon Muntaner: Problemes del matrimoni format pel rei Pere el Catòlic i Maria de Monpeller, pares del rei Jaume I (Cap. III) (p. 84)09.-Crònica de Ramon Muntaner: Els cavallers de la mort i la batalla de Gallano (Cap. CXCI) (p. 86)10.-Crònica de Ramon Muntaner: Na Mercadera, una dona que esdevé heroïna popular (Cap. CXXIV) (p. 89)
Llibres de Cavalleria -7 pàg.-
11.-Blandín de Cornualla: El desencantament de la donzella (p. 91)12.-Jacob Xalabín: Com la senyora Nerguis va entrar dins la torre... (Cap. VIII) (p. 94)13.-Jacob Xalabín: Com Jacob Xalabín i la senyora Nerguis recuperaren el coneixement... (Cap. IX) (p. 97)
Literatura religiosa i moral -19 pàg.-
14.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Faula del lleó i el seu fill (p. 99)15.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Com educar els jóvens ganduls (p. 102)16.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Contra aquells qui amb art especial es fan bells hòmens contra tota natura (p. 103)17.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Contra els vicis reprensibles en els vestits i en els calçats (p. 104)18.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Com Déu creà la llengua a la dona (p. 104)19.-Dotzé d'El CrestiàFrancesc Eiximenis: Exemple del mercader ambiciós i el diable (p. 105)20.-Disputa de l'aseAnselm Turmeda: Del sisé i seté pecats mortals, que són enveja i peresa (p.112)21.-Sermons, Vicent Ferrer: El seté manament, no faràs fornicació (p. 114)22.-Sermons, Vicent Ferrer: L'alletament dels fills (p. 115)23.-Sermons, Vicent Ferrer: El perill de les romeries (p. 116)24.-Sermons, Vicent Ferrer: El martiri de Santa Caterina (p. 116)25.-Sermons, Vicent Ferrer: Visió de la mort (p. 118)26.-Sermons, Vicent Ferrer: El judici final (p. 119)
Humanisme -7 pàg.-
27.-Lo Somni, Bernat Metge: L'aparició del rei En Joan d'Aragó (p. 121)28.-Lo Somni, Bernat Metge: Sobre la naturalesa perversa de la dona (p. 123)29.-Lo Somni, Bernat Metge: En defensa de les dones (p. 126)
Novel·la cavalleresca -36 pàg.-
Tirant lo Blanc, Joanot Martorell (22 pàg.):
30.-El combat de Tirant contra un gos alà (Cap. LXVIII) (p. 171)31.-Lletra de batalla de Tirant (Cap. LXXIX) (p. 173)32.-Combat amb Tomàs de Muntalbà (Cap. LXXXI-LXXXII) (p. 174)33.-Tirant s'enamora de Carmesina (Cap. CXVII-CXVIII) (p. 177)34.-Declaració d'amor amb l'espill (Cap. CXXVI-CXXVII) (p. 181)35.-Sobre València (Cap. CCCXXX) (p. 183)36.-Tirant, comandant de l'exèrcit (Cap. CDXVIII)37.-Tirant venç una dolça batalla i per força d'armes entra en el castell (Cap. CDXXXV i dos més) (p. 188)38.-La mort de Tirant (Cap. CDLXVII) (p. 190)
Curial i Güelfa, anònim (14 pàg.):
39.-Infantesa de Curial (p. 194); 
40.-La Güelfa s'enamora de Curial (p. 195)
41.-Curial s'acomiada de la Güelfa (p. 196)42.-Curial i Festa arriben a un monestir de monges (p. 197)43.-Curial i el rei d'Aragó (p. 199)44.-Curial i el Sanglier demanen al rei que els concedisca batalla a ultrança (p. 201)45.-Curial venç el capità dels turcs (p. 203)

Jaume Roig -38 pàg.-
46.-Espill o Llibre de les dones (p. 207-237)
Isabel de Villena -4 pàg.-
47.-Vita Christi: Com el Senyor començà a predicar i fer miracles (Cap. CXII) (p. 238)48.-Vita Christi: Com el Senyor, predicant a Jerusalem, va convertir la noble i gran senyora Magdalena, atraent-la cap al seua amor i coneixença (Cap. CXVII) (p. 239)
Joan Roís de Corella -10 pàg,-
49.-Tragèdia de Caldesa: Explicant un fet casual que li va ocórrer amb una dama (p. 242-251)
- - -

Esquema bàsic per al comentari dels fragments

1.Qui és l'autor/a del fragment llegit: Presenta'l breument. Redacta també algunes línies per a introduir el llibre del qual forma part el fragment que comentes: resum, parts, finalitat, estil general de llengua, aportacions...

2.Quin és el gènere literari concret i el tema del fragment:
2.1 Si és un fragment narratiu, resumeix els principals esdeveniments relatats (1/4 de l'extensió original del text.)
2.2 Si és un fragment de caràcter assagístic, doctrinal, un sermó, etc., basat en l'exposició d'idees, explica la tesi o opinió defensada i els arguments que s'hi donen.

3. Destaca alguns mots o expressions de cada text, que formen part del registre culte, literari, ja siga pertanyent a la varietat històrica medieval o a l'actual, i explica'ls. Comenta l'estil del fragment o relaciona'l amb les principals característiques de la seua obra.

4. Com t'imagines l'autor, els destinataris i l'època en què s'escriu i es llegeix aquest text.

5. Relaciona el fragment (o el llibre de què procedeix) amb textos, pel·lícules, gustos de lectura i altres, modes o costums socials de l'actualitat. Espai, també, per a la teua opinió.
- - - 

DOCUMENTS INTRODUCTORIS ALS AUTORS I LES OBRES DE PROSA MEDIEVAL DIDÀCTICA (moral i religiosa) I NARRATIVA (cròniques i novel·les)

>>>CARPETA EN DRIVE (CLIQUEU)
- - -


TEXTOS CREATIUS

Presentem els textos de prosa medieval que l'alumnat de cursos anteriors ha creat a imitació dels fragments llegits. Hi han recreat un capítol, sermó, fragment de tractat o una faula complets superior a 300 paraules seguint l'estil literari i la temàtica que l'obra imitada manté. Aquests models només són exemples per orientar la vostra creativitat i originalitat a l'hora de redactar els vostres treballs.
Penjats al blog portafoli de grup amb l'etiqueta "Textos creatius" (2-febrer-2014)
  1. Textos creatius del 21A (cliqueu)
  2. Textos creatius del 21B (cliqueu) 

- - - - - - - -

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació pública anotant el teu nom. El professor la rep per e-mail també.