divendres, 22 de maig del 2020

Prova sobre la cohesió lèxica i gramatical

Ens posem a prova avui per a comprovar quin grau de reconeixement tenim dels mecanismes de cohesió gramatical i lèxica. El qüestionari següent té tres preguntes que sumen 20 punts i es pot realitzar en 15 minuts molt bé. Heu de passar-lo totes i tots tan prompte pugueu. Que us isca bé.

>>ENLLAÇ A LA PROVA DE COHESIÓ EN FORMULARI DE GOOGLE (Clica)

dissabte, 2 de maig del 2020

Tasques per al mes de maig: La cohesió textual

La presentació de més avall us explica les tasques del mes de maig per a 1r de Batxillerat a fi de tractar el darrer gran tema de llengua del curs: la cohesió textual. Es recolza sobre la teoria i pràctica desplegada al nostre dossier. La presentació conté esquemes teòrics, l'orientació del treball i alguns exercicis autocorrectius d'ampliació.

La temporització dels continguts és:
 1. Mecanismes de cohesió gramatical  (4-8 de maig)
 2. Mecanismes de cohesió lèxica  (11-15 de maig))
 3. Mecanismes de reducció i d’ampliació sintàctica (18-22 de maig))
 4. Usos dels signes de puntuació  (25-29 de maig)
 5. Integració dels aprenentatges i avaluació amb control  (1-5 de juny)
Les tasques es reparteixen setmanalment a tall orientatiu, però les podeu realitzar al vostre ritme.
 1. Mecanismes de cohesió gramatical 
 2. Mecanismes de cohesió lèxica 
  • Teoria, p. 49-50. Exercicis, p. 58 n.4; p. 60 n.2 i 3; p. 61 n.4a; p.62 n.5; p. 64 n.7a; p. 83 n.8
  • Solucionari dels exercicis (clica)
 3. Mecanismes de reducció i d’ampliació sintàctica 
 4. Usos dels signes de puntuació
  • Teoria, p. 53-56. Exercicis, p. 58 n.5; p. 80-81 n.1,2,3,4,5 (solucionari en la p.82); p. 85 n.4; diapositives d’aquesta presentació amb autocorrectius: pàg. 21-31
 5. Integració dels aprenentatges i avaluació
  • Exercicis, p. 58 n.1; p. 65 n.1; p. 68 n. 4a,b,c
Aquests exercicis no els heu de publicar en cap lloc. Els feu a la llibreta i vos els autocorregiu. Els dies 12, 19 i 26 de maig celebrarem classes virtuals per a consultes, a les quals se us convocarà per e-mail; el 22 de maig farem una prova en línia sobre els mecanismes gramaticals i lèxics de cohesió (quedarà en obert per a les persones retardades), i el 5 de juny tancarem totes les activitats amb una prova de llengua en línia per veure'n el grau consecució dels objectius del trimestre a fi de reprogramar-los al curs pròxim. Finalment, el 10 de juny cada alumne/a farà una coavaluació amb el professor per posar en comú el treball realitzat i els resultats obtinguts en aquest tercer trimestre, tan especial. Us enviaré un mail al llarg del dia 10 per a interactuar. Bona feina.