dimecres, 29 de maig del 2019

Resum de la lectura

Imatge de https://stoacatalana.wordpress.com/2018/12/09/resumir

El penúltim escrit al blog portafoli del grup consisteix a resumir la lectura del trimestre: Terra baixa o una narració del recull De foc i de sang. Les característiques del resum hauran de ser:
  1. -Títol de l'escrit semblant a "Pràctica de resum: <em>Terra baixa</em>"
  2. -Entra en matèria sense emmarcar llibre, autoria, època... Exemple: "Marta és a punt de casar-se..."
  3. -No cal separar per actes els esdeveniments relatats.
  4. -Pots fer servir el temps de passat o el de present i mantenir-lo sempre que es puga.
  5. -Cal ser conscient dels procediments de cohesió (connexió, referència lèxica i gramatical, signes de puntuació) i de condensació informativa emprats a fi de variar l'estil personal. 
  6. -L'extensió serà breu: 10 línies (entre 9 i 15 línies equivalent a 150-200 paraules).
  7. -Vigila també el lèxic emprat i l'ortografia.
  8. -Procura, sempre que faces un apunt al blog, d'acompanyar-lo amb una imatge al·lusiva.
Un parell dels vostres textos publicats ens serviran a classe per revisar i millorar la redacció dels resums.


dilluns, 6 de maig del 2019

La cohesió en valencià


La presentació de baix introdueix en esquema els principals elements de la cohesió textuals. La part de la connexió l'hem vista per mitjà de l'estudi de l'oració composta, de la qual ens examinem aviat. La part dels marcadors textuals com a organitzadors l'abordarem a 2n de Batxillerat. Ens interessa ara fixar-nos en els mecanismes de cohesió gramaticals i lèxics, indexats en la presentació. Més tard tractarem els procediments de condensació i d'ampliació informativa i l'ús dels signes de puntuació per tal de perfilar els conceptes d'estil segmentat i estil cohesionat dels textos. Practicarem el reconeixement i la substitució de tots els mecanismes cohesius i estilístics amb textos del dossier i de l'alumnat, i d'aquesta manera conclourem el temari del curs.