dimarts, 26 de febrer de 2019

La ressenya teatral: Plagi

Abans d'acabar la 2a avaluació farem el darrer escrit al blog portafoli que deu ser el 5é per a la majoria (i el 6é o 7é per als qui heu fet treballs complementaris). Es tracta de redactar una ressenya teatral al voltant de l'obra Plagi que vam veure divendres passat. És probable que no n'hages llegit abans, de ressenyes, i que no n'hages redactat cap. Avui serà, doncs, la primera d'unes poques ja que serà un gènere en el qual ens hem d'exercitar. No hi tingues por i segueix l'esquema de baix. El termini de publicació al portafoli serà dilluns a la nit, dia 4 de març.

La ressenya és un tipus de text breu destinat a fer conèixer i divulgar qualsevol activitat o manifestació artística (una exposició, una obra de teatre, una pel·lícula…)  o el contingut d’un escrit (un article, un estudi, una obra literària, un llibre d’assaig…), tot fent-ne una descripció i valoració crítica.

Com que es tracta d'una pràctica acadèmica hauràs de seguir de prop les recomanacions que se't donen. Els periodistes i crítics solen tenir un estil diferenciat, personal, que amb la pràctica de l'escriptura s'aconsegueix.

L'autor d'una ressenya s'hi ha de plantejar algunes qüestions que ha d'anar responent al llarg de l'escrit i que en determinen el caràcter, el qual ha d’oscil·lar entre un enfocament més descriptiu i expositiu i un altre de més valoratiu i argumentatiu, entre un estil més divulgatiu i un altre de més especialitzat ―segons el públic a qui vaja dirigida―, i sempre amb la finalitat primordial d’orientar, i fins i tot influir, de manera crítica, i per tant amb rigor i fonament, el receptor o futur lector/espectador de l’obra ressenyada.  En qualsevol cas, és imprescindible tenir present que, a diferència d’altres escrits tradicionals en l’àmbit acadèmic,  una ressenya no és un simple resum de la lectura realitzada, ni tampoc un escrit on el lector expressa, de manera subjectiva i  gratuïta, el seu gust o opinió personal sobre l’obra llegida, en tot cas, ha d'haver-hi fonamentació explícita.

Per acabar, l'esquema bàsic de la ressenya que faràs és: Títol de la ressenya (Nom de l'obra acompanyat d'algun comentari del tipus: "Plagi, la darrera obra de Rodolf Sirera"); Paràgraf d'introducció (lliure: eixida al teatre Micalet, durada de l'obra, qui eren els actors, la directora, el debat posterior amb actor i actriu, l'autor...); Paràgraf de resum/sinopsi de l'obra (personal: contant què passa, ressaltant aspectes de l'estructura, els temes, una sinopsi...); Paràgraf de valoració (tria'n alguns: l'estructura de l'obra, l'interés de l'argument, dels temes plantejats i la forma, l'actuació, la influència de la direcció d'actors, la posada en escena, l'atrezzo, la relació amb altres obres ja siga del mateix autor o no, crítica favorable i desfavorable d'aspectes de l'obra...). Paràgraf de conclusió (hi pots recapitular alguna idea bàsica, la teua crítica general, i acabar recomanant-la o no). No hi ha extensió delimitada, però l'estructura externa contindrà quatre paràgrafs almenys.

- - - - - -
FONT DE CONSULTA I AMPLIACIÓ PER REDACTAR LA RESSENYA: ACÍ


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació pública anotant el teu nom. El professor la rep per e-mail també.